SOEP OP DE STOEP

voor WELZIJNSZORG én Coronaproof!

Tijdens de advent hielden parochies ieder jaar de acties “Soep op de Stoep” ten voordele van de projecten van Welzijnszorg. Je kreeg na de mis of op de markt een kop soep aangeboden en je gaf een vrije gift voor Welzijnszorg. Wegens coronamaatregelen is dit nu niet in zijn normale vorm doenbaar. We zochten en vonden een aangepaste, veilige formule om deze actie toch te laten doorgaan in Oudsbergen. We kochten reeds 100 liter soep aan. De soep komt van Robin Food, een organisatie die overschotten van de veiling verwerkt in 1 literflessen soep. In het parochieblad Kerk en Leven van Meeuwen-Gruitrode nr. 50 dat op 9/12 verschijnt kun je hierover meer vernemen of surf naar www.parochiefederatiemeeuwen-gruitode.be   

Je kan de soep on-line kopen aan €5 per literfles. Die €5 euro schenken we aan de projecten van Welzijnszorg zoals aan De Wroeter in Kortessem, het Huurderssyndicaat in Hasselt, het Limburgs platform voor Vluchtelingen, de Sociale Kruidenier in Lummen, Hedera Helix in Bree (inloophuis voor kwetsbare volwassenen en jongeren), Het Steger in Oudsbergen ( een huis in Opglabbeek voor laagdrempelige, kleinschalige projecten voor kansarmen).  

Bestellen doe je door 5,10,15,… euro over te schriiven op BE 39 7755 9857 7119 van Louis Maus, Dorpsstraat 38, 3670 Oudsbergen met vermelding SOEP voor ……. (naam en adres). Je kan ook een briefomslag met geld (5, 10, 15 …euro) en adres deponeren in de brievenbus van pastoor Louis. Wil je meer informatie of een grote hoeveelheid soep, neem contact met Jos Ceyssens, coördinator van de actie ( 0497/750747, josceyssens44@gmail.com ).

Tussen 21 en 23 december wordt de bestelde soep bij uw thuis “op de stoep” geleverd door de pakjesdienst van uw parochie.

Annulatie activiteiten

We hadden het graag anders gezien, maar helaas zitten we nog steeds met z’n allen ‘in ons kot’.

Dit heeft uiteraard ook impact op de activiteiten van onze Tandem.

Hoewel we een paar weken geleden nog hoopten dat ons Repair Café in april zou kunnen doorgaan, is het voor iedereen duidelijk dat ook onze RePair Cafés van de komende maanden onzeker zin.

Tot nader order gaat geen enkele van onze geplande activiteiten nog door.
Wanneer het voor ons weer (wettelijk) mogelijk én wij het maatschappelijk verantwoord vinden om onze activiteiten te hervatten, zullen wij jullie hierover via onze nieuwsbrief en facebookpagina op de hoogte brengen.

Concreet betekent dit dat:
– de leveringen van ons Voedselteam zijn opgeschort
– Repair Café en Algemene Vergadering van 25/04/2020 gaat niet door
– De Vormingsavond duurzaamheid in de textielindustrie van 07/05/2020 gaat niet door
– De vorming Fermenteren van Vredeshofkes die op 17/05/2020 gaat niet door
– de Opentuindagen in onze Vredeshofkesn van 6 & 7/06/2020 gaan niet door