5 jaar vzw De Tandem

Waren we een groep “wereldverbeteraars” of een stel hernieuwde “wollen sokken dragers” of gewoon “naïevelingen” toen we begin december 2016 onze eerste bakken bio-groenten via Voedselteam Limburg in de garage van Johan Symons kwamen afhalen?

Geen van alles, maar wel een groep mensen die in ons eigen leven en in de samenleving naar een overgang van  een egocentrisch en niets ontziende consumptiepatroon wilden streven naar een bewust en solidair omgaan met elkaar en met de mogelijkheden die onze aarde biedt.

Na 5 jaar is het nuttig om eens om te kijken en te zien wat daarvan terecht is gekomen.

Het voedselteam kende een hoopgevende start, doch er kwam geen echte doorbraak. Er waren de organisatorische problemen, de kwaliteit en de iets wat hogere kostprijs. Puur Limburg stopte uiteindelijk met bestaan. Het feit dat bioproducten en korte keten producten steeds makkelijker bereikbaar worden zal hierbij zeker een rol gespeeld hebben.Voorlopig ligt het stil maar we zijn op zoek naar een gepaste formule waarin bioproducten van kortbij zo gemakkelijk mogelijk kunnen bekomen worden . Een uitdaging.   

 Het Samentuinen in de Vredeshofkes is uitgegroeid tot een hechte groep van 15 enthousiaste bio-tuinders. Maar er zijn nog tuintjes vrij ;-).

Wat naar buiten toe het meest in het oog springt zijn onze tweemaandelijkse Repair Cafés. Herstellingen van kleding, van allerhande apparaten, van fietsen blijft hierin het centraal gegeven. De weggeefhoek kreeg veel bruikbare zaken binnen en zag talrijke gasten met contente gezichten deze een tweede leven geven. De gastorganisaties die elk op hun manier werken aan een solidaire en duurzame wereld. En daar tussen keuvelende mensen die bij een tas koffie of een pintje elkaar ont-moeten. De kers op de taar … de volkskeuken. Vrijwilligers bereidden met bioproducten uit eigen streek een volle maaltijd voor telkens 40-50 eters. Na zo’n Repair Café waande je je even in een andere wereld.  

In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek maakten we een boekenkast en doopten haar ‘Piepbieb’.

We ruimden 3 zwerfvuil op, gaven Info en vorming over voeding (Voedselteam Limburg en Sabrina Schepers), ons klimaat (Ignace Schops), een filmvoorstelling (Demain), een kruidenwandeling, een workshop fermenteren (Barbara Creemers) en we maakten uitstapjes naar een kaasboederij in Achel en de geitenboerderij in Dilsen-Stokkem, een maandelijkse zondagochtend wandeling, en nog veel meer.                                                                                                                                                                         

Wat zijn nu de meerwaarden van onze werking ?  Dit is moeilijk meetbaar maar een kleine beweging is nog altijd beter dan een stilstand, een tegengewicht, een samenbrengen van gelijkgestemden.

Gaan we daarmee de wereld veranderen? Nee, zeker niet, maar een heel klein beetje van die wereld wel.

Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst ?  Gezien we op de limiet van onze draagkracht zijn gekomen is het aangewezen ons te beperken tot de lopende initiatieven: samentuin, repair cafés. Daarnaast organiseren van activiteiten die geringe energie kosten zoals de wandelingen, kruidenwandelingen, meewerken aan zwerfvuilactie, infoavond en vormingen. Verder zoeken naar samenwerking met de gemeente en anderen organisaties, onze communicatie op peil houden en vrijwilligers durven uitnodigingen om verantwoordelijkheid op te nemen.

Allemaal geen grootse dingen maar vele kleine dingen in dezelfde richting kunnen in de geest en het dagelijks leven verandering brengen. Daarin blijven we geloven. En hopelijk jij als vrijwilliger of deelnemer aan één van onze activiteiten ook.

Plastic dopjes verzamelen voor Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw. Wij doen mee!

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden is een mooi verhaal van mensen die met passie, zorg en genegenheid puppy’s kweken of de beste aankopen en ze opleiden. Zo kunnen ze 2 jaar later personen met een visuele beperking bijstaan.

In 8 weken leert het hondje prikkels, geluiden e.d. te herkennen, omgaan met mensen, …. Daarna leert het hondje in een pleeggezin een jaar lang met veel speelse liefde, rustig wennen aan huiselijke en publieke activiteiten. Vervolgens leert een instructeur de hond tal van competenties (het aanwijzen van de stoeprand, de trap en leuning, de busopstap, de deur van de bakker, het zien en ontwijken van gevaar, …). Na een jaar trainen is hij één met zijn instructeur die hem commando’s heeft aangeleerd. Aansluitend komt zijn baasje, de persoon die het best past bij de geleidehond, 2 weken logeren in het centrum, om het
baasje en zijn hond op elkaar af te stemmen. Zo kunnen ze samen naar huis, waar de talentvolle hond jarenlang zijn baasje trouw zal assisteren. Het BCG stelt de hond gratis ter beschikking en zorgt voor nazorg van de hond tot aan zijn pensioen. Indien nodig zoekt het BCG een adoptiegezin waar de hond van zijn welverdiende rust kan genieten, zoals ook het gezin van de sociale en gezellige huisvriend.

Zo’n hondentraject kost handen vol geld. Vandaar een warme oproep om plastic dopjes te verzamelen, als extra steun voor het BCG; de dopjes worden verwerkt tot o.a. terras- en straatmeubilair. Zo is de cirkel rond met respect voor mens, dier en milieu.

Meer info: www.dopjesactie.be


Ook jij kan deze actie steunen.


Een kleine moeite met een groot verschil voor slechtzienden/blinden.
Breng doppen van flessen van frisdrank, water, fruitsap, melk, … binnen bij:

Jos: Betonweg 41, Ellikom, 0497/75.07.47
Guillaume: Opitterpoort 26, Bree, 0486/18 19 49
Johan: Beemdstraat 60, Meeuwen, 0497/91.65.07
Lieve: Weg naar Ellikom 98, Meeuwen, 0472/94.05.59
Marie-Louise: Harmoniestraat 40, Gruitrode