Andere activiteiten

Occasioneel organiseren we ook een workshop, lezing, wandeling, filmavond, … Meestal is dit gratis ofwel aan een vrije bijdrage. Zo heeft iedereen die dat wil de kans om deel te nemen.

Al onze activiteiten sluiten aan bij de kernwaarden van onze vzw. Ze hebben dus altijd een duurzame, sociale, culturele en/of ecologische factor.

Voel je vrij om deel te nemen!

Wildpluk kruidenwandeling
Workshop fermenteren
Samen wandelen
Zwerfvuilactie