Samenwerkingen

Sint-Vincentius Bree (De Kleine Drempel)

Sint-Vincentius is een vrijwilligersvereniging met een warm hart voor mensen in nood. Vrijwilligers helpen mensen in nood graag verder door de bedeling van voedselpakketten, verkoop aan lage prijzen van kleding en speelgoed. Ze willen iedereen motiveren om iets te doen voor een ander in nood, want armoede kan iedereen treffen.

Tijdens ons repair café herstellen onze fietsenmakers ook fietsen voor Sint-Vincentius. Sint-Vincentius ontvangt regelmatig fietsen die niet meer helemaal in orde zijn. Onze fietsenmakers brengen ze weer tiptop in orde, zodat Sint-Vincentius ze kan bezorgen en we ze nodig heeft.

Hilde VDB For Gambia

Hilde Vandebosch zet zich in voor een dorp in Gambia. Zij zamelen kleren en huisraad in die ze met bananendozen opsturen naar daar. Om de transportkosten te betalen, staan ze op rommelmarkten om spullen te verkopen. Ze sponsoren niet alleen met spullen, maar zorgen ook bijvoorbeeld voor het schoolgeld van de kinderen, zodat ze naar school kunnen.

Na elk repair café, nemen enkele vrijwilligers van Hilde VDB For Gambia een deel kleding en spullen mee. Deze sturen zij op naar hun sponsordorp, of verkopen ze op een rommelmarkt voor de transportkosten, schoolgeld, enz.

Belgisch Centrum voor Geleidehonden

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw (BCG) leidt sinds 1990 blindengeleidehonden op voor personen met een visuele beperking. Ze doen dit omdat een geleidehond ervoor zorgt dat blinde en slechtziende personen op een veilige, meer ontspannen en zelfstandige manier actief zouden kunnen zijn in onze samenleving.

Al sinds 2005 verzamelen de vrijwilligers van het BCG plastic dopjes. De zuivere plastic dopjes en dekses van flessen, bussen en andere verpakkingen worden verzameld, opgehaald, gesorteerd en tenslotte verkocht aan een recyclage bedrijf. Zo worden er van de dopjes o.a. duurzame paletten gemaakt. Op deze milieuvriendelijke manier zamelen ze geld in om de opleiding van hun geleidehonden te financieren.

Ook vzw De Tandem Oudsbergen zamelt dopjes in voor het BCG. Je kan je dopjes afgeven op het repaircafé of je brengt ze binnen bij iemand van ons bestuur.

Covida Open Kans

Covida heeft een breed scala aan initiatieven die personen met een beperking de mogelijkheid geven hun talenten te ontwikkelen en te verrijken.

Op elk Repair Café staat ook een bak waar je kurken achter kan laten. Kurken horen niet thuis bij het restafval, en zou je eigenlijk apart bij het recyclagepark moeten binnen brengen. Wij zamelen ze in voor Covida (Meeuwen / Bree / Maaseik) die ze gebruiken als knutselmateriaal.

Natuurhulpcentrum Opglabbeek

Het Natuurhulpcentrum is dag en nacht in de weer voor wilde en exotische dieren. Dag in dag uit trachten zij niet alleen wilde dieren te helpen, maar ze proberen ook mensen milieubewuster te maken via educatie en acties ten voordele van de natuur.

Een deel van hun inkomsten komt van het inzamelen van recycleerbare fracties. Op elk Repair Café vind je ook een bak voor kroonkurken. Die brengen we 1 keer per jaar naar Opglabbeek.

Vzw Kledingpunt

17% van de kinderen groeit op in armoede. Kledingpunt Vzw helpt door via Kledingpunten over gans België kledij in te zamelen voor kinderen die leven in armoede. Kledingpunt Peer komt op ons Warmste Repair Café hun werking voorstellen.

Ook jij kan helpen!
Het idee is eenvoudig: Heb je kinderkledij op overschot? Gooi alles even in de was en in een doos en breng de doos binnen op ons Repair Café.