Repair Café

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.

Op de website van repaircafe.org kan je meer te weten komen over wat een repair cafe is, hoe het idee ontstaan is, enz…

Verder op onze website kan je lezen hoe wij van vzw De Tandem Oudsbergen invulling geven aan onze repair cafés.