Denk globaal, handel lokaal, maak jouw persoonlijke ommekeer

Met een veertigtal waren we op de thema-avond van vzw De Tandem over “Het klimaat verandert. En wij ? “ die maandag 14 mei in zaal Elckerlyc in Neerglabbeek plaats vond. Gastspreker Ignace Schops, een autoriteit als het over klimaatzaken gaat, hield ons anderhalf uur in de ban van zijn verhaal. Er is namelijk slecht en goed nieuws.

Het slechte nieuws is dat onze manier van produceren, van consumeren en van leven een ernstige bedreiging vormt voor het leefbaar houden van planten, dieren en mensen. Indien de temperatuur met enkele graden stijgt, en dat riskeert te gebeuren indien wij het niet radicaal anders aanpakken, dan wordt het een catastrofe. De doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs worden voorlopig van verre na niet nagekomen. De planeet heeft ons niet nodig, maar wij hebben de planeet broodnodig. Kijk rond en je kunt het zien en weten : de lucht vervuilt, het water wordt schaarser, de woestijn rukt op, het zeepeil stijgt, de landbouwgronden raken uitgeput, planten overleven het niet, diersoorten verdwijnen en mensen sterven (vroeger) door de luchtpollutie. En toch is het zo aartsmoeilijk om een radicale omslag te maken. We zitten met ons economisch en financieel beheer zo vast in een model waarin de grenzen van onze planeet niet gerespecteerd worden. Het is allemaal korte termijn denken en doen. Alternatieve benadering met respect voor het milieu en de mens krijgen maar mondjesmaat kansen. Wetenschappers schatten in dat we nog 5 tot 7 jaar de tijd hebben om het roer helemaal om te gooien.

Maar er is ook goed nieuws. Heel veel mensen beseffen wel dat we niet straffeloos zo verder kunnen leven. Overal ontstaan groepen van mensen die een andere levensstijl nastreven  :  ze  ontdoen zich van hun auto en verplaatsen zich met openbaar vervoer of met  auto-delen, voedselteams zorgen er voor dat voedsel van dichtbij en seizoens gebonden voorrang krijgt, ze gaan naar kringloopwinkels kleding, meubelen, ze delen een aantal machines en toestellen met anderen. Mensen gaan meer de natuur opzoeken en zien dit als middel om hun leven in evenwicht te houden. Wist je dat mensen die dicht bij groenzones wonen lichamelijk en geestelijk gezonder zijn dan zij die ver van de natuur leven ? Stadsparken, fietsroutes en wandelwegen worden aangelegd of uitgebreid. Bij de woningbouw streeft men naar een passieve woning, op een kleinere oppervlakte; ook co-housing – het samen wonen van verschillende gezinnen in een gebouw met enkele  gemeenschappelijke delen –is in opgang. De overheid spoort ons aan onze daken met zonnepanelen te bedekken en de bouw van windmolenparken komt (nog te stil) op gang. Er zijn experimenten om het zeewater te ontzouten en het dan te gebruiken om de woestijnzone terug te dringen. En er moet nog meer en sneller …

Een belangrijke boodschap die we doorheen zijn betoog hoorden was : kijk rond, observeer de feiten, ziet wat er gebeurt, hoe het evolueert, en bedenk en experimenteer met oplossingen.. Een tweede terugkomend advies is : werk samen, vorm netwerk met al wie in dezelfde richting bezig zijn.

En tot slot kregen we als missie mee : think globally, act locally, change personally !        Voor vzw De Tandem een bemoediging om wat we begonnen zijn verder te doen, maar nog meer en vooral met nog meer mensen. We zagen een  aantal mensen van Opglabbeek op deze thema-avond. Zij gaan  daar de koppen bij een steken om, in afspraak met wat in Meeuwen gebeurt, ook in Opglabbeek  Repair Cafés te houden. Succes!. Toegewenst !

J.C.