Zonnepanelen

Als basisbeweging houdt VZW De Tandem zich liefst altijd zo ver mogelijk van politiek verwijderd, maar omdat wij de woorden DUURZAAM en SOLIDAIR hoog in ons vaandel dragen, hebben we binnen onze groep beslist om toch onze mening te uiten over de actuele problematiek van de digitellers en zonnepanelen.

Veel mensen zijn geschokt door het niet nakomen van een belofte die de Vlaamse regering deed aan hen die vòòr einde 2020 zonnepanelen zouden plaatsen (ondanks waarschuwingen van de regulator VREG ging de Vlaamse regering de belofte aan om de terugdraaiende meter gedurende 15 jaar te handhaven).

De doelstelling was en is nochtans goed te noemen : de verkoop van zonnepanelen stimuleren om daarmee het aandeel van de duurzame en alternatieve energie te verhogen !

De wijze waarop opeenvolgende Vlaamse regeringen zijn omgegaan met het stimuleren van de alternatieven, liet echter veel te wensen over.

Eerst was er de overfinanciering. Snelle beslissers hebben daar hun voordeel mee gedaan en die hebben weliswaar destijds veel meer betaald voor hun panelen dan nu het geval is, maar hebben hun investering inmiddels terugverdiend. Daarnaast hebben toen ook een aantal zeer kapitaalkrachtige mensen zwaar geïnvesteerd en die profiteren nu nog altijd van de hoogste certificaattarieven, ook al lagen hun panelen niet tijdig op de daken.

Dan was er de periode van geleidelijke afbouw naar een minimale premie. Onderweg ook nog het prosumententarief voor het gebruik van het net en het doorrekenen van de ontstane schuldenberg aan alle gebruikers.

Tenslotte was er een premie en een terugleververgoeding als troostprijzen voor het niet nakomen van eerder gemaakte beloftes. Voornamelijk de investeerders die de laatste jaren naast zonnepanelen ook investeerden in een warmtepomp, accumulatiekachels en/of elektrische auto zijn hierdoor de grote verliezers geworden. Van “helden” van de alternatieve energie zijn ze nu de meest “gedupeerden” .

Wat had volgens ons beter gekund ?

  • de groencertifikaten beperken tot een kortere periode, bvb. 7à 8 jaar en tot wat nodig is voor eigen gebruik
  • een duidelijk lange termijnplan opstellen met volstrekte rechtszekerheid voor iedereen
  • de bevolking actiever betrekken bij de planning en uitvoering van de maatregelen
  • het ook voor mensen met een middelmatig of laag inkomen mogelijk maken om zonnepanelen aan te kopen. Dit zou bvb. kunnen door hen een lening toe te staan die ze geleidelijk konden aflossen uit de winst die ze maken op de zelfverwekte zonne-energie. Of door het meer promoten en ondersteunen van coöperatieve/collectieve initiatieven. Niet alleen het milieu, maar ook de zwakkeren in de samenleving moeten er immers beter van kunnen worden

Kortom, bij VZW De Tandem zijn we van mening dat er inzake milieubeleid een lange termijnvisie moet worden ontwikkeld met plannen die niet alleen goed voor het milieu, maar dus ook realistisch, rechtszeker, betaalbaar en sociaal/solidair zijn. En we verwachten ook dat er werk wordt gemaakt van meer betrokkenheid en het delen van verantwoordelijkheid : als onze overheden van de strijd tegen de opwarming van de aarde een succes willen maken (of toch op zijn minst een wereldwijde ramp willen vermijden), zullen ze met ons, de bevolking, in dialoog moeten gaan om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren om tot ECHTE oplossingen te komen.

Zonnepanelen ja, hoe meer hoe liever, maar dan rechtszeker, rechtvaardig en in solidariteit !