5 jaar vzw De Tandem

Waren we een groep “wereldverbeteraars” of een stel hernieuwde “wollen sokken dragers” of gewoon “naïevelingen” toen we begin december 2016 onze eerste bakken bio-groenten via Voedselteam Limburg in de garage van Johan Symons kwamen afhalen?

Geen van alles, maar wel een groep mensen die in ons eigen leven en in de samenleving naar een overgang van  een egocentrisch en niets ontziende consumptiepatroon wilden streven naar een bewust en solidair omgaan met elkaar en met de mogelijkheden die onze aarde biedt.

Na 5 jaar is het nuttig om eens om te kijken en te zien wat daarvan terecht is gekomen.

Het voedselteam kende een hoopgevende start, doch er kwam geen echte doorbraak. Er waren de organisatorische problemen, de kwaliteit en de iets wat hogere kostprijs. Puur Limburg stopte uiteindelijk met bestaan. Het feit dat bioproducten en korte keten producten steeds makkelijker bereikbaar worden zal hierbij zeker een rol gespeeld hebben.Voorlopig ligt het stil maar we zijn op zoek naar een gepaste formule waarin bioproducten van kortbij zo gemakkelijk mogelijk kunnen bekomen worden . Een uitdaging.   

 Het Samentuinen in de Vredeshofkes is uitgegroeid tot een hechte groep van 15 enthousiaste bio-tuinders. Maar er zijn nog tuintjes vrij ;-).

Wat naar buiten toe het meest in het oog springt zijn onze tweemaandelijkse Repair Cafés. Herstellingen van kleding, van allerhande apparaten, van fietsen blijft hierin het centraal gegeven. De weggeefhoek kreeg veel bruikbare zaken binnen en zag talrijke gasten met contente gezichten deze een tweede leven geven. De gastorganisaties die elk op hun manier werken aan een solidaire en duurzame wereld. En daar tussen keuvelende mensen die bij een tas koffie of een pintje elkaar ont-moeten. De kers op de taar … de volkskeuken. Vrijwilligers bereidden met bioproducten uit eigen streek een volle maaltijd voor telkens 40-50 eters. Na zo’n Repair Café waande je je even in een andere wereld.  

In samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek maakten we een boekenkast en doopten haar ‘Piepbieb’.

We ruimden 3 zwerfvuil op, gaven Info en vorming over voeding (Voedselteam Limburg en Sabrina Schepers), ons klimaat (Ignace Schops), een filmvoorstelling (Demain), een kruidenwandeling, een workshop fermenteren (Barbara Creemers) en we maakten uitstapjes naar een kaasboederij in Achel en de geitenboerderij in Dilsen-Stokkem, een maandelijkse zondagochtend wandeling, en nog veel meer.                                                                                                                                                                         

Wat zijn nu de meerwaarden van onze werking ?  Dit is moeilijk meetbaar maar een kleine beweging is nog altijd beter dan een stilstand, een tegengewicht, een samenbrengen van gelijkgestemden.

Gaan we daarmee de wereld veranderen? Nee, zeker niet, maar een heel klein beetje van die wereld wel.

Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst ?  Gezien we op de limiet van onze draagkracht zijn gekomen is het aangewezen ons te beperken tot de lopende initiatieven: samentuin, repair cafés. Daarnaast organiseren van activiteiten die geringe energie kosten zoals de wandelingen, kruidenwandelingen, meewerken aan zwerfvuilactie, infoavond en vormingen. Verder zoeken naar samenwerking met de gemeente en anderen organisaties, onze communicatie op peil houden en vrijwilligers durven uitnodigingen om verantwoordelijkheid op te nemen.

Allemaal geen grootse dingen maar vele kleine dingen in dezelfde richting kunnen in de geest en het dagelijks leven verandering brengen. Daarin blijven we geloven. En hopelijk jij als vrijwilliger of deelnemer aan één van onze activiteiten ook.