Op weg naar de 25% revolutie

Deed jij ook mee aan de bevraging over de 25% revolutie die Broederlijk Delen promoot ?


Tijdens het Repair Café van 25 februari (31), tijdens de gebedsviering van 14 maart (19) in de kerk van Wijshagen en op de vormingsavond van 17 maart in de kerk van Louwel (7) kregen we van 57 mensen een zicht op hoe solidair en duurzaam zij reeds leven. Een aantal noteerden er hun voornemens bij om te komen tot een 25% revolutie. Die revolutie is nodig om de ommezwaai te maken van een maatschappij die ons stuwt naar steeds meer te consumeren naar een levensstijl van “het genoeg” en waarin iedereen mee telt en mee kan.


En wat blijkt : meer dan we hadden durven denken zijn mensen bewust bezig om te delen en respect te hebben voor de natuur. We citeren de opmerkelijke resultaten : 7 op 10 nemen de fiets voor korte afstanden. Vier op tien zegt bio-producten te kopen. De kringwinkel is bekend terrein, vooral om nog bruikbare zaken af te geven; in mindere mate om zelf iets te kopen. Ook het delen met familie en kennissen ligt goed in de markt (7/10). Contacten met eenzamen, zieken of kansarmen : vier op tien doen het. Zeven op tien leest over milieu/sociale problemen; 6 op 10 onderschrijft regelmatig petities hierover. Doch nog niet 1 op 10 gaat mee om te betogen hiervoor. Zes op tien zegt er op te letten om lokale producten te kopen en vier op tien vermijdt de aankoop van producten afkomstig uit verre landen. Twee op tien is lid van een milieubeweging en 6/10 gebruikt geen pesticiden. Zeven op tien bekijkt of er voor autoritten samen kan gereden worden en vier op tien let er op geen vliegtuigreizen te maken. Opmerkelijk is dat slechts 3 op 10 gebruik maakt van het openbaar vervoer. Spaarzaam omgaan met water/electriciteit/gas : 8/10 doen het. 39 van de 57 zijn vrijwilliger in een sociaal-culturele vereniging. En zeven op tien geeft aan dat ze tijd nemen om tot rust te komen/te bezinnen/te bidden. Opmerkelijk toch dat we met velen zijn om bewust om te gaan met ons milieu en dat “delen” een veelvoud van vormen kent. We weten het misschien nog te weinig van mekaar.

Om de 25% revolutie te bereiken moeten we “samen” naar een levensstijl
van “het genoeg” en een groot respect opbrengen voor de aarde die ons gegeven is. Met dank aan allen die hiertoe hun steentje reeds bijdragen.